Nguyen Thi Huyen Trang

Có rất nhiều cách để tìm hiểu và nghiên cứu phần cứng máy tính: - Đọc tạp chí - tập san về máy tính. - Xin lại các catalo trong linh kiện máy tính hoặc xem trên các trang Web của nhà sản xuất để nghiên cứu thông số , tính năng, độ tương thích để cập nhật thông tin. - Học càng nhiều...
(Xem thêm)

Mr Khanh

HỆ THỐNG LƯU TRỮ DÙNG ĐĨA CỨNG - DISK STORAGE SYSTEM - DIRECT ATTACHED STORAGE HP D2000, D3000, D6000 Disk Enclosures - Dual-Domain, Dual-Path Support D3600, D3700 Disk Enclosure Thông Số Kỹ Thuật: D3700: FF: 2 U Small Form Factor (SFF) ...
(Xem thêm)