Xin cho hỏi Trong SQL Server mình thường Backup Database Full(dùng cơ chế Backup Database của SQL Server), có nghĩa là thường định giờ vào ban đêm hoặc thời gian thích hợp sẽ backup tự động toàn bộ database. Nhưng đây chỉ phù hợp... (Xem thêm)

thu

Bigdump có khả năng restore hơn 4GB Database, mà không bị lỗi fonts, cũng như highload CPU , nếu như bạn biết cách backup. [A] - Tạo bản backup | Quan trọng!!! 1. Login vào PhpMyAdmin. 2. Chọn Database, và Export. 3. Sau khi select hết các Table cần Export. Bạn phải chỉnh: ---...
(Xem thêm)