Sản phẩm nổi bật
Phương pháp để khởi nghiệp thành công là gì vậy mấy bạn ?

nguyễn thị xuân ba

Trước khi bắt đầu bạn nên tìm hiểu kỹ đam mê và lĩnh vực mình nhắm đến. Có thể tham khảo các số liệu ở phần khảo sát thị trường để nắm được phần này. Quan trọng hơn nữa là bạn cần phải trang bị cho mình các kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp khác để tránh “tiền mất – tật...
(Xem thêm)