1- Tôi được biết ở bên TQ có loại điện thoại nhái SAMSUNG Galaxy S III có cấu hình tương đương hàng thật như sau : http://vnexpress.net/gl/vi-tinh/2012/07/galaxy-s-iii-nhai-man-hinh-hd-gia-gan-6-trieu-dong/ ... (Xem thêm)

Vala VALA

Mua - bán là 1 cuộc trao đổi, thuận mua vừa bán, mình thấy Samsung có chạy ra đường ép mọi người pải mua sản phẩm của họ đâu. Muốn dùng, giá có thể chấp nhận được thì mua thôi. 0K? Chạy mãi sang đâu đó chỉ để mua ĐT nhưng 0 an tâm về chất lượng, các ứng dụng có được bẻ khóa hay 0 thì cũng...
(Xem thêm)