loan càng ngày càng rộng. Cách khắc phục? cảm ơn!

rfgrfgfdg

Nguyên lý chống thấm tường, mái Phương pháp sử dụng màng chống thấm thuận nghịch đã được mọi người đề cập nhiều rồi. Chúng ta bàn về việc chống thấm thuận là chống tại nguồn, chong tham nguoc là chống từ vật liệu bị thấm. Ví dụ với sàn bê tông, nếu nguồn nước là từ phía trên bề...
(Xem thêm)