Mẹo chặn đánh giá trên iOS tránh gây phiền toái?
Để phát triển các ứng dụng của Apple Store, các nhà phát triển thường thông qua những đánh giá từ người dùng để có thể tìm cách cải thiện để có thể nổi bật và thu hút người dùng tải. Có nhiều ứng dụng khiến người dùng thích nên... (Xem thêm)