Trường hợp em bé cũng bị nổi bóng nước, những nốt lạ trên tay chân nhưng không bị sốt thì có nghi là bệnh tay chân miệng không? Em bé đã bị bệnh tay chân miệng trước đây thì có bị/dễ bị nhiễm bệnh lại không?

pq

Bệnh tay chân miệng nếu không có biến chứng thì bé chỉ sốt nhẹ hoặc không sốt. Các trường hợp tay chân miệng kèm theo sốt cao cần phải được theo dõi biến chứng của bệnh. Bệnh tay chân miệng khác với các trường hợp sốt siêu vi khác ở biểu hiện loét miệng và các sang thương ngoài da....
(Xem thêm)