Mình đang sử dụng điện thoại Samsung và Asus, vì không có nhu cầu nghe gọi nên mình hay để chế độ máy bay. Nhưng sau một thời gian, mình bật lại 3G thì lại không sử dụng được. Mong mọi người cho biết nguyên nhân và cách khắc... (Xem thêm)