Mình đang là sinh viên năm thứ hai và mình mong muốn được sang Nhật. Vì vậy cho mình hỏi có chương trình học bổng của chính phủ Nhật bản nào dành cho SV Việt Nam đã qua năm thứ nhất rồi không?

vnpricetuvan

Không có qui định về năm thứ mấy mới được xin học bổng em ạ. Hiện tại em có 2 lựa chọn một là xin học bổng rồi qua Nhật học lại từ đầu Đại học, hai là em học hết Đại học ở Việt Nam rồi qua Nhật học cao học. Chúc em sớm xin được học bổng của chính phủ Nhật