Mình nhờ các bạn đóng góp ý kiến. Nếu có một phần mềm tra từ điển hỏa học dành cho học sinh THPT, thì bạn muốn phần mềm đó làm được những gì ngoài việc chỉ tra từ điển thôi? Rất mong sự đóng góp ý kiến của mọi người ... (Xem thêm)

ngothihoamai

Wao.... Được vậy thì còn gì bằng.Nếu có 1 phần mềm tra từ điển hóa học trong tay mình nghĩ sẽ rất hữu ích.Ngoài những thứ trong bảng tuần hoàn mình còn muốn tra thêm các tính chất hóa và lý học của các chất,ứng dụng của nó trong đời sống trong các ngành nào,... nếu có send cho mình...
(Xem thêm)