phần Tên của blog ý các bạn? mình chỉ tải được mỗi 1 hình thui? nhưng mình thấy blog khác có rất nhiều hình lần lượt được thay đổi? mong các bạn júp? thank

Phố mùa đông

Hiện tại theo mình biết thì phải tự thay thôi không slide được.