Sản phẩm nổi bật
Xin lam on cho toi hoi Gia vang thoi diem thang 05 nam 2003. Cam on. Toi rat can thong tin, rat mong duoc giai dap som.

rain

Bạn tham khảo [blue]http://iss.gso.gov.vn/Upload/Bai10so4nam2003.doc.[/blue] link này nhé!
Minh dang tim hieu chuyen sau ve ke toan nen minh muon biet nhieu thong tin ve su giong nhau va khac nhau giua ke toan quan tri va ke toan tai chinh . Mong duoc su giup do cua cac anh chi va cac ban hay goi cho minh nhieu thong... (Xem thêm)

Lê Đại Nghĩa

Cách hiểu đơn giản như sau: Kế toán tài chính: làm các công việc hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính. Kế toán quản trị = Kế toán tài chính + Các báo cáo thống kê => Kế toán quản trị giúp cho người quản lý tổng hợp được các thông tin về tài chính của doanh nghiệp giúp cho...
(Xem thêm)