Sản phẩm nổi bật
,mong anh chị giúp đỡ cho cảm ơn nhiều

rtỵky

Nhanh nhất là cài lại. Driver của Sound card (rời hoặc kết hợp trong main board) vì lý do nào đó không kích hoạt. Nếu kích hoạt thì bạn sẽ thấy cái loa. Dù đang để ở trạng thái MUTE thì cũng sẽ có chữ "X màu Đỏ" trên cái loa Nếu bạn vào Control panel, chọn "Device Manager",...
(Xem thêm)