Chào các bạn! Mình đang làm cho VINACONEX 5, và mình đang là nạn nhân của nó. Nạn nhân đã không được chi trả lương 5 tháng rồi còn bị hăm dọa" không làm nữa sẽ không trả một đồng lương". Đành rằng là tình hình kinh... (Xem thêm)

Van Vinh

1