thanh

1. Với phương tiện di chuyển: Việc di chuyển là một nhu cầu cấp thiết nhất trong đời sống con người, mỗi ngày hàng triệu người phải ra đi làm…Việc này dĩ nhiên sẽ tốn rất nhiều xăng, dầu, điện…những nguồn năng lượng này lại rất khó tái tạo. Vậy thì nếu bỏ cách đi bằng...
(Xem thêm)