Qua gian hàng của vatgia.com tôi có đặt mua 1 giường của 1 Cty , nhưng khi giao hàng lại vào lúc quá nữa khuya, sau đó phát hiện SP không đúng yêu cầu đề nghị đổi lại Cty đó đồng ý nhưng hẹn lần hẹn lựa đã hơn 1 tháng rưỡi nay... (Xem thêm)

Nguyễn Văn Khương

bạn phải cẩn thận chứ, không đúng hàng là không nhận luôn, đừng có tin vào lời hứa suông của cty