Mình đang chuẩn bị viết một bài hùng biện về vấn đề tiết kiệm năng lượng và môi trường. Có điều mình học kém văn quá Ai có kinh nghiệm có thể chỉ giáo 1 chút cho mình được không? Đại loại như mở đầu thế nào, hay nội dung nên nói... (Xem thêm)