Cho hỏi cách sử dụng máy đo lượng khí NH3 Ammonia gas detection instrument?

Park Sung Il

1.1 nút bấm và ánh sáng Miêu tả chức năng của thao tác nút bấm Nút bấm Miêu tả chức năng Tắt mở máy ( bấm lâu 3s để mở máy, bấm lâu 5 giấy để tắt máy) Mô thức thoát chế độ kiểm tra Giá trị cài đặt lưu ...
(Xem thêm)