Chao cac ban! Minh rat thich lam mot trang web, nhung kien thuc HTML, cac cach tao 1 web tren cac phan mem cung khong. Nen minh chi tim den cac dich vu thiet ke web truc tuyen nhu easyvn.com (nhung dung luong no it qua 2MB).... (Xem thêm)

doducngoc

Thử code này xem sao bạn, mới viết xong tối qua giờ lại có người hỏi ~> Tiện thể up luôn [center][gallery]/1/svj1260979063.png[/gallery][/center] Tạo form (trang contact): PHP Code: [quote] <form name="frm_contact" action="index.php?page=processcontact" method="post"> ...
(Xem thêm)