Sản phẩm nổi bật

Nguyen Thi Huyen Trang

Thực tế thì sử dụng điều kiện đó cũng được, tuy nhiên cách đảm bảo này chỉ có thể áp dụng đối với những đồng tiền đã công bố hàm lượng vàng và có tác dụng trong trường hợp Chính phủ chính thức công bố đánh sụt hàm lượng vàng của đồng tiền xuống. Cách này áo dụng có giá trị tương đối vì...
(Xem thêm)
bạn nào có hệ thống thang bảng lương cụ thể (bao gồm lương cơ bản, các loại phụ cấp và các khoản khác ) đã hoặc đang được áp dụng tại cty bạn cho mình với.mình cảm ơn nhiều lắm. gủi về địa chỉ mail nha:huepham_fpt@yahoo.com xin... (Xem thêm)

Chau Do

Link trên cho doanh nghiệp nhà nước các ấy nhé, link này cho doanh nghiệp ngoài quốc doanh này: [url=http://macconsult.vn/tuvan/download/?id=2&fid=17]http://macconsult.vn/tuvan/download/?id=2&fid=17[/url]

fghgfshh

Trong kinh tế học, thuật ngữ “lạm phát” được dùng để chỉ sự tăng lên theo thời gian của mức giá chung hầu hết các hàng hoá và dịch vụ so với thời điểm một năm trước đó. Như vậy tình trạng lạm phát được đánh giá bằng cách so sánh giá cả của một loại hàng hoá vào hai thời điểm...
(Xem thêm)
Với các doanh nghiệp việc quản lý các nguồn lực một cách rõ ràng, minh bạch thường gặp phải nhiều khó khăn. ISO 9001 là hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu đã được thừa nhận tích khoa học, logic, hiệu quả trên toàn cầu, áp... (Xem thêm)