Sản phẩm nổi bật

binhhc

Trong quyển hướng dẫn sử dụng của hầu hết các thiết bị điện, phần thông số kỹ thuật thì nhà sản xuất luôn có dòng nói về công suất tiêu thụ và công suất nghỉ (chờ - stanby) Bạn xem lại sách hướng dẫn của từng loại - không riêng gì TV. hoặc xem phần thông số kỹ thuật các trên trang web...
(Xem thêm)