Sản phẩm nổi bật
Cần thông tin về chuẩn in IPM, PPM Có ai biết chuẩn đo lường tốc độ in nào được sử dụng nhiều nhất? Mình có biết 2 chuẩn in PPM và IPM, nhưng chưa tìm được nhiều thông tin về 2 chuẩn này. Có ai có thông tin... (Xem thêm)

Orgonite Hoàng Kim

Chào bạn! Theo mình biết thì chuẩn IPM (Image Per Minute) là đơn vị đo "số lượng hình ảnh trên một phút", chuẩn này đều được thông qua sử dụng và phù hợp với tiêu chuẩn ISO. Đây là chuẩn vượt trội hơn về tốc độ in ấn và sao chép. Vì vậy bạn có thể chọn chuẩn IPM nếu bạn là...
(Xem thêm)