Nguyễn Thái Việt Huy

Hoàn toàn có thể sử dụng VoIP trên WiFi, bạn có thể mua các dòng điện thoại di động của Nokia có hỗ trợ VoIP ví dụ như Ê61, Ê65 của Nokia có hỗ trợ chức năng này.
Thiet bi wifi chuyen dung: Nanostation M2. Bạn nào đã sự dụng xin đánh giá về tính năng và chất lượng phát sóng của thiết bị.