Tình hình là nhà em có cái mạng, cho vài hàng xóm dùng chung, chả biết người ta có cho ai căm nữa hok, bác nào biết cách nào khóa vào mà chỉ mình em dùng được hok, lúc nào thích thì lại cho mạng ý