Sản phẩm nổi bật
Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành không cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho khách du lịch đúng số lượng và chất lượng đã quảng cáo thì bị xử lý như thế nào?

tran anh minh

Theo Nghị định số 50/2002/NĐ-CP ngày 25/4/2004 của chính phủ tại chương II điều 7 mục 2 điểm b) Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành không cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho khách du lịch đúng số lượng và chất lượng đã quảng cáo thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.