Sản phẩm nổi bật
Nhà tôi dùng một máy giặt do công ty liên doanh của Việt Nam với một hãng nước ngoài sản xuất. Máy giặt cửa trên, lượng giặt tối đa 7,5kg. Máy giặt này tôi mới dùng được gần ba năm. Thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng máy... (Xem thêm)