Sản phẩm nổi bật
Tôi có biết thiết bị dùng lưu trữ điện khi bị mất đột ngột có tên là UPS, vậy thì một UPS mới và cũ có giá dao động trong khoảng bao nhiêu tiền và có thể mua ở những địa chỉ nào, cách sử dụng có dễ không? Bởi vì huyện của tôi dạo... (Xem thêm)

vũ trí sang

Th ờ i gian l ưu dài hay ng ắn là tùy thu ộ c vào lo ạ i UPS Ắ c quy trong (15-20'), Ắ c quy ngoài (4-14h).Theo yêu c ầ u c ủ a b ạ n thì có th ể mua lo ạ i UPS c ủ a Apollo (Xu ấ t s ứ Đài Loan),ít b ị nóng và có ổ n áp: Già thì từ 600k-vài...
(Xem thêm)