Bạn nào hiểu rành về phần mềm kế toán giúp mình với nhé... Mình đang cần một phần mềm đơn giản để sử dụng cho việc quản lý hàng hóa.

Minh Thư

Phần mềm kế toán ASOFT hỗ trợ rất tốt cho bạn quản lý hàng hóa. NGoài ra, sau này nếu việc kinh doanh của bạn phát triển, có thể quản lý hàng hóa theo mã vạch thì phần mềm cũng hỗ trợ được. Nếu bạn quan tâm, Mình sẽ đến giới thiệu và chạy thử phần mềm cũng như cài bản thử miễn phí cho...
(Xem thêm)