Ngày 20 / 07,sau khi đăng nhập vào trang vatgia.com,tôi có đăng ký mua 1 số sản phẩm mỹ phẩm shisheido và được chuyển tới trang web mỹ phẩm sạch StrawberryNET. Tại đó sau khi lập đơn hàng và chuyển đi ( vì đây là gian hàng được... (Xem thêm)