ha

1. Lắp chuông báo khói và kiểm tra thường xuyên - Lắp chuông báo khói ở nhiều vị trí trong nhà bạn - đó là cách đơn giản nhất bạn có thể làm để loại trừ nguy cơ chết cháy trong nhà. - Kiểm tra pin ở chuông báo khói hàng tuần và mỗi năm nên thay một lần - đừng bao giờ vứt chúng...
(Xem thêm)

ha

1. Lắp chuông báo khói và kiểm tra thường xuyên - Lắp chuông báo khói ở nhiều vị trí trong nhà bạn - đó là cách đơn giản nhất bạn có thể làm để loại trừ nguy cơ chết cháy trong nhà. - Kiểm tra pin ở chuông báo khói hàng tuần và mỗi năm nên thay một lần - đừng bao giờ vứt chúng...
(Xem thêm)