Hồng Ngọc

Theo báo cáo của Viện Ung Thư Quốc Gia Mỹ, năm 2014 có tới 232.6790 ca được phát hiện Ung thư vú, trong đó con số tử vong là hơn 40.000 người. Ung thư vú đang thực sự là vấn đề đáng lo lắng đối với không chỉ riêng phụ nữ khi số nam giới mắc phải căn bệnh này cũng đang có chiều hướng...
(Xem thêm)