nguyen hoang nam

Bạn có thể đọc RFC821 và các RFC liên quan (xem tại www.rfc-editor.org) để biết cụ thể về hệ thống e-mail và giao thức SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) được dùng để gửi/nhận e-mail giữa các Mail Server. Về mã nguồn, bạn có thể tìm mã nguồn của các ứng dụng mail client và mail server...
(Xem thêm)