Hoang Long

File này các bạn có thể mở dễ dàng bằng office 2007 hoặc cao hơn, nếu bạn đang dùng office 2003 thì cần cài thêm bản hỗ trợ là được : http://taimienphi.vn/download-microsoft-office-compatibility-pack-249