Sản phẩm nổi bật
Thời gian đầu cho con ăn dặm khó khăn quá. Bé không chịu nuốt thì làm sao hả các mẹ ?

Trần Thị Hoài Thương

Để trả làm quen với thức ăn dặm thì bạn nên cho bé ăn từ ăn dặm ngọt sau đó mới chuyển dần sang thức ăn mặn để bé thích nghi từ sữa sang ăn dặm