Tôi mua xe ở Hà Nội, tên trên hóa đơn mua bán là của tôi, nhưng nếu mang xe về Hưng Yên đăng ký xe cho bố tôi có được không? Tôi đang sinh sống ở Hà Nội và đã nhập khẩu Hà Nội. Thời gian vừa rồi có mua xe máy ở Hà Nội,... (Xem thêm)

Tống Minh Tùng

Đương nhiên là không vì hoá đơn tên bạn có nghĩa là tài sản đó của bạn thì bạn mới là người có quyền đăng ký tài sản đó. Nếu muốn cho người khác đăng ký thì bạn phải chuyển nhượng cho người đó hoặc điều chỉnh tên trong hoá đơn.