Iphone X và Galaxy Note 8 đánh giá camera sau một thời gian sử dụng: Đối thủ nào "nặng ký ơn\" ?
Bài viết dưới đây sẽ đánh giá khách quan về chất lượng camera của iphone X và Galaxy Note 8, đây là nhận xét rút ra của tôi sau một thời gian sử dụng cả hai siêu phẩm này. Đây là hai chiếc điện thoại nắm giữ vị trí đứng... (Xem thêm)