hị trường chứng khoán đang tụt dốc, điều này gây tâm lý lo ngại cho các nhà đầu tư, trong đó có tôi, môt nhà đầu tư nhỏ. Tôi luôn có suy nghĩ phải bán ngay toàn bộ hoặc một phần lượng CP mình đang nắm giữ để thu hồi nguồn vốn,... (Xem thêm)

ThoThongMinh

Theo tôi, nếu không có nhiều kinh nghiệm và kiến thức, thì việc bán ra để cắt giảm lỗ là hợp lý, bởi chờ cho giá lên trở lại có thể khiến bạn trở thành nàng Tô Thị, kể cả đối với một số cổ phiếu mạnh. Mức lãi trong thời gian chờ đợi có thể sẽ là rất nhỏ so với lợi nhuận từ việc có vốn để...
(Xem thêm)