Để trở thành đại lý "Đổi MBH cũ, lấy MBH mới", nhận phí thuê mặt bằng 2,5 triệu đồng/tháng cho một công ty "ma", chị Giang (Lạng Sơn) nhận 250 mũ thu đổi tại nhà và giao trước 45 triệu đồng. Chiều 5/12, chị... (Xem thêm)