Một đội làm hoàn thành công việc mất 10 ngày.sau khi làm được 7 ngày có 8 người chuyển đi nơi khác nên phải làm xong công việc mất 12 ngày.hỏi đội đó có bao nhiêu người?

hao

Vì mình hiểu đề là tất cả mọi người làm trong 7 ngày rồi mới có 8 người chuyển nên cách giải là vậy. Đọc kĩ lại thì là trong 7 ngày đầu có 8 người chuyển còn các ngày sau đó thì đủ người ta giải như sau : Gọi số người của đội công nhân là Y ta có : Số ngày cả đội làmlà : 12 - 7...
(Xem thêm)