Sản phẩm nổi bật

Nguyen Thi Huyen Trang

Trả lời : (theo website của bộ ngoại giao) Chúng tôi rất lấy làm tiếc trước quyết định của Uỷ ban Châu Âu về việc áp thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với các sản phẩm giày mũ da của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU. Như chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, các doanh nghiệp sản xuất...
(Xem thêm)