[):D(][):D(]

doducngoc

Trước tiên ta cần hiểu rõ thế nào là "học đi đôi với hành" ? "Học" ở đây là học lý thuyết - những kiến thức ta tiếp thu từ thầy cô mỗi ngày. "Hành" là thực hành, ứng dụng ~ lý thuyết trên vào cuộc sống hằng ngày. Ta dễ dàng nhận ra mối wan hệ mật thiết jữa "học" & "hành" : "học" mà ko...
(Xem thêm)
Phân tích câu danh ngôn tren dùm em, vài hôm nữa là em phải nộp bài rồi mà vẫn chưa đủ ý dể viết thành bài văn hoàn chỉnh.[:(]