Em học lớp 10 và 11 cùng một trường, lớp 12 em học trường khác. Nhưng khi em nhận được giấy báo dự thi chỉ ghi mỗi trường em học lớp 10, còn lớp 11 và 12 ghi như trên. Vậy em muốn thay đổi nội dung cho đúng với học bạ em phải làm... (Xem thêm)

tun cua di

Em không nên bận tâm nhiều về vấn đề này. Trên thực thế nếu có ảnh hưởng đến quyền ưu tiên khu vực thì em nên điều chỉnh lại. Còn nếu không ảnh hưởng thì em cũng không nhất thiết phải điểu chỉnh. Nếu em vẫn muốn được điều chỉnh có khớp với thực tế thì trong ngày đến làm thủ tục dự thi...
(Xem thêm)