Sản phẩm nổi bật
Cho ̣̣duong tron (O,R) va duong tron (O',R') (voi R > R') cat nhau tai A va B (O va O' nam tren hai mat phang doi nhau bo AB). Duong kinh AC cua (O) cat (O') tai E va duong tron duong kinh AD cua (O') cat (O) tai F (F va E khac... (Xem thêm)