Lê Nhật Lâm

không có sự tuyệt đối, tất cả chỉ là tương đối. Nhưng thanh toán điện tử sử dụng ví điện tử để thanh toán sẽ bảo mật và an toàn hơn đối cới người sử dụng thẻ tín dụng, ATM của ngân hàng (bảo mật hơn nếu bạn thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng trên Internet)

cuncon87

Đối tượng của các biện pháp vệ sinh dịch tễ là các mặt hàng nông sản. Các mặt hàng công nghiệp không phải là đối tượng của các biện pháp này.
Các bạn đóng góp ý kiến nhé!

blackwhite

Nhiều chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu xã hội đã tỏ ra rất ngạc nhiên khi trước một vấn đề lớn là di dời cảng, các tác giả quy hoạch đã không có những nghiên cứu tương đối đầy đủ những hệ quả mà TP phải gánh chịu. Ví như sự sụt giảm các nguồn thu nhập từ các hoạt động mà cảng mang lại,...
(Xem thêm)
phân tích một số vấn đề trong thuẹc tiễn đang đặt ra hiện nay?

thu

a. Sự thống nhất của các mặt đối lập: Là các mặt đối lập hợp thành chỉnh thể thống nhất, chúng liên hệ, nương tựa, ràng buộc, làm tiền đề cho nhau, phụ thuộc, gắn bó, không tách rời hay đồng nhất . Vị trí vai trò của thống nhất: thống nhất là tạm thời, tương đối, thoáng qua, có...
(Xem thêm)
trong thực tiễn đang đặt ra hiện nay?

thu

a. Sự thống nhất của các mặt đối lập: Là các mặt đối lập hợp thành chỉnh thể thống nhất, chúng liên hệ, nương tựa, ràng buộc, làm tiền đề cho nhau, phụ thuộc, gắn bó, không tách rời hay đồng nhất . Vị trí vai trò của thống nhất: thống nhất là tạm thời, tương đối, thoáng qua, có...
(Xem thêm)