[):D(][):D(]

doducngoc

Trước tiên ta cần hiểu rõ thế nào là "học đi đôi với hành" ? "Học" ở đây là học lý thuyết - những kiến thức ta tiếp thu từ thầy cô mỗi ngày. "Hành" là thực hành, ứng dụng ~ lý thuyết trên vào cuộc sống hằng ngày. Ta dễ dàng nhận ra mối wan hệ mật thiết jữa "học" & "hành" : "học" mà ko...
(Xem thêm)
Phân tích câu danh ngôn tren dùm em, vài hôm nữa là em phải nộp bài rồi mà vẫn chưa đủ ý dể viết thành bài văn hoàn chỉnh.[:(]
Cho mình hỏi câu này:tại sao nói ; đấu tranh giứa các mặt đối lập là nguồn gốc, động lực của sự phát triển

fjghbfg

Nếu không có sự đấu tranh giữa các mặt đối lập thì chỉ độc tôn duy nhất 1 chân lý (có thể đúng hoặc có thể sai) thì làm sao phát triển được? ví như độc tài độc đảng, làm sai không ai dám nói. Ai a dua hùa theo lợi dụng nó để vơ vét cá nhân thì xã hội tất nhiên sẽ thụt lùi. Trong khi đa...
(Xem thêm)