Dương Mười

Có loại BlackBerry KickStart 8220, Đây là chiếc BlackBerry có thiết kế nắp gập đầu tiên của BlackBerry, 8220 có màn hình to đẹp, thiết kế thân thiện