Trước đây mình dùng SS S3600 bây giờ đổi sang HTC ONE, muốn lấy lại danh bạ trong bộ nhớ máy mà không đc, mình đã thử sửdụng ứng dụng lấy nội dung từ điện thoại khác nhưng không kết nối bluetooth được, máy SS báo không kết nối đc,... (Xem thêm)