Mời mọi người tham gia đấu giá sản phẩm nokia 6500 slide, hàng fpt, hỏng camera . tham khảo: http://vatgia.com/438/203591/nokia-6500-slide-black.html h[gallery]/9/rkn1254213796.JPG[/gallery] [gallery]/9/tmc1254213778.JPG[/ga... (Xem thêm)

popeye oliver

em này 1.2tr là hết giá rùi