Thiên Giangcheck gia

1t5 thì bạn có thể mua các dòng của samsung như s500i, w880i,... noki thì 6300 , n70,n70me, 5310... mấy dòng này nhỏ , gọn, cầm chắc tay