Sản phẩm nổi bật
xin chỉ em cách mua điện thoại E71 cũ hoặc xách tay

Tập đoàn Vietsourcing

Tốt nhất là bạn cùng người bán mang lên nokia care check luôn.